Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 5

Fritidshem Digitalisering

Huaröds skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Du kommer arbeta med digitalisering med Ipads och datorer. Områden som du kommer arbeta inom är filmer/trailers, Foto/collage, göra egen frågesport i kahoot, Vi kommer också diskutera nätetik.

Vi kommer arbeta med digitalisering i olika sammanhang på fritidshemmet. Utrustning som används är Ipad och datorer. 

Eleverna kommer träna på samarbete genom att framställa filmer och trailer, foto/collage, vi kommer också göra frågesport genom kahoot.

 

Vid arbete med:

iMovie  och Imotion- Eleverna arbetar i grupp för att framställa filmer eller trailers.

Foto/collage/

Kahoot - eleverna arbetar i par eller enskilt med att framställa frågesport i med olika innehåll utifrån elevernas önskemål

vi kommer att diskutera söker och ansvarsfull kommunikation i helgrupp

 

Bedömning: 

Vi tittar på hur du kan samarbeta i mindre grupper med att framställa film.

Vi tittar på om du har förmågan att slutför det du påbörjat.

Vi tittar på hur du lär dig använda den digitala utrustningen och gör det på ett ansvarsfullt sätt.

Vi tittat och lyssnar hur du hanterar nätetik, och att du vet vad som är rätt och fel när man hanterar de digitala medierna.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback