Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Sp 6-En el mercado y En el supermercado

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Lära dig att handla frukt med mera. Ord för matvaror och kunna samtala om vad man ska handla. Lära dig räkneorden 0-100 (jämna tiotal)

Vad bedöms?

Din aktivitet under lektionstid (din muntliga aktivitet är viktig!)

Läxförhör/diagnoser

Prov v. 17 (hör, läs och skriv) samt muntligt.

Semana

Martes - tisdag

Viernes - Fredag

10

Förbereda att muntligt berätta om en person - Tankekarta

Förbereda och träna på att berätta om en person.

Skrivtest

Läxa: berätta om en person

11

Text: En el mercado s.56-57

Övningar s.58-59

 

 

Muntlig test: Berätta om en person.

Övningar s. 60-61

Sammanfattande övningar

Läxa: Frukter och utvalda fraser från s.56-57

Muntlig test: Berätta om en person.

12

Los números s.59

Hörövning s.60

Lek: fruktsallad/fruktbingo etc.

Läxförhör: Frukter och utvalda fraser från s.56-57

Text: En el supermercado s.62-63

Läxa: Matord s.63

13

El/la, los las

Övningar s. 64-65

Läxförhör: Matord s.63

Hörövning och övningar s.66

Läxa: Fraser från s.62-63

14

Muntlig övning s.67

Skriv en dialog i par

Läxförhör: Fraser från s.62-63

Räkneord och hörövning s.70-71

15

Påsklov

Påsklov

16

Repetera kapitlen

Extraövningar

Repetera kapitlen

Extraövningar

17

Repetera kapitlen

Extraövningar

Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav moderna språk år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter