Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Takt och rytm åk7

Vasaskolan, Hedemora · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Musiken engagerar, förstärker och påverkar vårt sätt att röra oss och kan vara motiverande. Att kunna göra rörelser till musik på olika sätt blir ett sätt att uppleva rörelse, vilket kan vara en resurs för hälsa både nu och i framtiden.

Att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt är centralt i utbildningen i Idrott och hälsa. I detta område arbetar vi med att utveckla allsidig rörelseförmåga till musik på olika sätt. Det kan röra sig om att prova, härma, planera och öva in och genomföra olika rytmövningar, danslek, olika koreografier, prova olika stilar, hitta olika uttryck för musiken. Det finns lite olika sätt att röra sig till musik

  • i traditionell dans kan det handla om ett kulturellt och socialt uttryck såsom danslek, folkdanser, och pardanser.
  • i expressiv dans kan handla om olika moderna koreografier, dansstilar , tv-spel dans mm.
  • i rörelse och träningsprogram till musik syftar det mer till att utveckla styrka, kondition, rörlighet och koordination till musik, samt danslekar

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Matriser i planeringen
Takt och rytm år 7
Uppgifter
Egen vald fördjupningsuppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback