Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Utvecklingspsykologi

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Har du förändrats från det att du var barn till att nu vara en ung vuxen? Vad kan du förvänta dig att gå igenom i framtiden? Det är just det här som utvecklingspsykologin fokuserar på. Vi kommer att resa genom människan utveckling från spädbarn till vuxen.

Planering Utvecklingspsykologi

VAD?

Vi kommer att titta på utvecklingen från spädbarn till gammal ur flera olika perspektiv. 

HUR?

 • Genomgångar
  • Allmänt om utveckling
  • Utvecklingsteorier
   • Sigmund Freuds - psykosexuella utveckling
   • Erik H Erikson - psykosociala utvecklingsteori
   • Jean Piaget - Kognitiv utvecklingsteori
   • Harry Harlow - anknytningsteorin
 • Dokumentärer
  • Barnhemsbarnen i Rumänien
  • Hjärnans utveckling
 • Film - Wild Child
 • Diskussioner
 • Övning  - fallbeskrivningar
 • Texter/artiklar
  • Om du inte rör mig så dör jag av Ylva Ellneby
 • Avslutande examination: Hemtenta

NÄR?

Under 5 veckor kommer vi på olika sätt titta på utvecklingen hos en människa. 

 

Jenny


Läroplanskopplingar

Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

Matriser i planeringen
Utvecklingspsykologi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback