Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5 - 6

Teknik: Hållfasthet

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Saker som konstrueras måste som regel vara stabila och ha hög hållfasthet. Det är lätt att förstå att hus och broar inte får rasa under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar. Under några veckors tid ska vi lära oss vad som menas med hållfasthet, hur material kan formas på olika sätt för att öka styrkan och dessutom lära oss hur olika typer av broar kan konstrueras.

Vad ska vi lära oss?

 • vad som menas med hållfasthet
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Hur ska vi lära oss det?

 • Genomgång av Gleerups Utkik Teknik sidan 34-47
 • Praktiskt arbete:
  - Undersöka och bygga fackverk
  - Undersöka balkar, vilka har bäst hållfasthet (tillverka enligt kopieringsunderlag)
  - Undersöka hur högt kan man bygga en konstruktion med lite papper och tejp på 15 min
  - Bygga en bro eller byggnad.
 • Träna på att dokumentera, analysera och använd givna begrepp

 

Viktiga ord och begrepp: 

hållfasthet, konstruktion, stabil, instabil, fackverk, balk, pelare, valv, elastisk, stödyta, tyngdpunkt, balkbro, fackverksbro, valv- och bågbro, häng- och snedkabelbro. 

 

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda ord och begrepp som hör till området i diskussioner och uppgifter
 • Din förmåga att genomföra konstruktionsövningar och hur du kan dokumentera dessa
 • Din förmåga att vara delaktig i diskussioner och genomgångar och konstruktionsuppgifter
 • Din förmåga att kunna och analysera och beskriva en teknisk lösning med hjälp av begrepp som är relevanta för uppgiften.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att delta i övningar  och vara noggrann när du dokumenterar dessa
 • Genom att delta och vara aktiv på lektionerna samt genomföra dina arbetsuppgifter
 • Genom att använda dig av begreppen som hör till arbetsområdet 
 • Genom att visa dina kunskaper i inlämningsuppgifter
 • Bedömningsuppgift där du får visa att du kan analysera och beskriva en teknisk lösning med hjälp av begrepp som är relevanta för uppgiften.

Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Teknik 30 mars
Teknik 23 mars
Teknik 16 mars
Teknik 18 mars
NO/ Teknik 25 mars

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback