Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Bråk åk7

Hammarbyskolan Södra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det istället vanligt att ange räntor och skatter i procent, något som du nog känner igen idag. Procent och bråkform hänger alltså ihop, ibland passar det bättre att använda procent och ibland bråkform, det är alltså viktigt att kunna förstå och räkna med båda formerna. Vi börjar med bråk och kommer därefter att jobba med procent!

Vet du vad följande begrepp betyder?

 

BEGREPP

Min förklaring

Vet inte alls

Vet lite

Vet mycket

Bråkform

 

 

 

 

Täljare, nämnare, bråk

 

 

 

 

Blandad form

 

 

 

 

Andel

 

 

 

 

Likvärdiga bråk

 

 

 

 

Förlänga, förkorta

 

 

 

 

Enklaste form

 

 

 

 

Gemensam nämnare

 

 

 

 

Förhållande, proportion

 

 

 

 

Kan du följande metoder?

NR

METOD

Sida i prioboken

Kan inte alls

Kan lite

Kan mycket

1

Växla mellan bråkform och blandad form

123

 

 

 

2

Storleksordna (jämföra) tal i bråkform

126

 

 

 

3

Förlänga och förkorta bråk

129

 

 

 

4

Hitta och känna igen likvärdiga bråk

129

 

 

 

5

Skriva ett bråk i enklaste form

129-130

 

 

 

6

Addera eller subtrahera bråk med samma nämnare

133-134

 

 

 

7

Addera eller subtrahera bråk med olika nämnare

133-134

 

 

 

8

Multiplicera ett bråk med ett heltal

137-138

 

 

 

9

Multiplicera bråk med varandra

137-138

 

 

 

Veckoplanering

När?

Vad? (Veckomål)

Material

Klar

Vecka

10

Förstå begreppen bråkform och andel.

Växla mellan bråkform och blandad form.

Jämföra storleken på bråk.

Prio 4.1

Arbetsblad 4.1

Prio 4.2

Arbetsblad 4.2

 

Vecka 11

Förlänga och förkorta bråk för att kunna:

-          känna igen likvärdiga bråk,

-          skriva om ett bråk med annan nämnare,

-          hitta enklaste formen av ett bråk.

Addera och subtrahera bråk.

Prio 4.3

Arbetsblad 4.3

 

 

Prio 4.4

Arbetsblad 4.4

 

Vecka 12

Multiplicera med bråk.

Använda bråk i problemlösning.

Prio 4.5

Arbetsblad 4.5

 

Vecka 13

Repetition/Fördjupning/Prov

 

 

Lektioner

Vecka

Mån 08.30-09.30
(60 min)

Tis 11.25-12.15
(50 min)

Tors 11.25-12.15
(50 min)

Fre 13.15-14.15
(60 min)

10

 

 

 

Exit ticket

11

 

 

 

Exit ticket

12

 

 

 

Exit ticket

13

 

Diagnos

 

Prov

14

Återkoppling prov

 

 

 

Träna med hjälp av Internet

Filmade genomgångar:

·       https://www.youtube.com/watch?v=-Y-xsR2VovI&list=PL9aB7PXJTzdrdSGM87YZW-2gtmoCPY9Dk
(genomgångar kopplade till Prioboken)

·       https://grundskola.bollnas.se/index.php/peponlinr/brak-och-procent

Genomgångar och uppgifter:

·       https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent (andelen, delen och det hela)

·       https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/procent (förändringsfaktor)

·       http://www.webbmatte.se/display_page.php?language=sv&HeadLanguage=sv&id=128&no_cache=233654592

Mer övningar:

·       http://matteva.fi/procent/procent.html

·       https://nomp.se/nomp-plus/ (fråga mig om inloggning)

Ställ frågor och få hjälp:

·       www.mattecoach.se (chatta med lärarstudenter på kvällstid).

·       https://www.pluggakuten.se/ (mattecentrums sida)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback