Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3), Religionskunskap

·

Årskurs:

6

De fem världsreligionerna

Väståkra F-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Under en del av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism, i ämnet religionskunskap.

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 6

Visa ditt lärande genom att : 

- delta aktivt i diskussioner

- göra arbetsuppgifter muntligt och skriftligt

- visa dina kunskaper i skriftliga förhör.

 

Mål:

- Du ska ha kunskaper om några heliga rum eller platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

- Du ska känna till samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

 

Områdesbeskrivning:

Du ska få undervisning om vilka platser för religionsutövning som finns, samt vilka högtider, symboler och centrala berättelser som finns inom kristendomen, islam, judendomen, hinduism och buddism.

Du kommer få se olika filmer om världsreligionerna, läsa i läroboken samt arbeta med fördjupningsfrågor till de olika avsnitten. Arbetet med fördjupningsfrågorna sker både muntligt och skriftligt. 

Centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet Världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om

  • Likheter och skillnader mellan religionerna
  • Hur olika religioner påverkar människors liv
  • vilka traditioner som finns inom olika religioner
  • ämnesspecifika ord och begrepp

 

Arbetssätt

  • Diskutera
  • Läsa
  • Titta på film
  • Faktasökning och fördjupning
  • skriftligt läxförhör/prov
  • Utställning 

 

Extra digitalt material du kan använda för att kolla dina kunskaper

https://portal.nok.se/extramaterial?id=2061


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback