Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Vårblommor

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

När våren kommer händer det mycket i naturen. Nu ska du få lära dig namnen på några vanliga vårblommor, både vilda och odlade. Du ska också få lära dig om blommans delar och hur den förökas. Du ska även få undersöka vad ett frö behöver för att gro samt få möjlighet att odla någon blomma eller växt.

Mål:

 • känna igen och namnge några vanliga vilda vårblommor
 • känna igen och namnge några vanliga odlade vårblommor
 • kunna berätta/beskriva hur blommor kan förökas
 • kunna berätta/beskriva vad ett frö behöver för att gro
 • läsa och återberätta faktatexter om blommor
 • plocka ut stödord ur faktatexter
 • skriva en egen faktatext utifrån stödord
 • fotografera och infoga bilder i digitala texter
 • använda olika tekniker för att skapa bilder och modeller av vårblommor

Ord och begrepp: föröka, frö, lök, gro, skott, odla, vilda, rötter, stjälk, blad, foderblad, kronblad, knopp, pistill, ståndare, fruktämne, snödroppe, krokus, hyacint, scilla, tulpan, påsklilja, pingstlilja, hästhov, tussilago, vitsippa, blåsippa, gullviva, maskros, liljekonvalj, viol, blåklocka

 

Arbetssätt:

 • titta på film och återberätta/diskutera innehåll
 • arbeta gemensamt med arbetsblad för att lära ord och begrepp
 • läsa faktatexter, återberätta och plocka ut stödord
 • skriva faktatexter utifrån stödord, både gemensamt och enskilt eller i par
 • göra undersökningar och dokumentera dem med ord och bild
 • tillverka memoryspel för att lära in artkunskap
 • måla, klippa och forma bilder och modeller av blommor.

 

Bedömning:

När vi gemensamt gör arbetsuppgifter, ex. arbetsblad, har du möjlighet att visa vad du har lärt dig från filmer och faktatexter. I din egen faktatext som du presenterar för klasskamraterna visar du också din kunskap. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt (alt muntligt) prov.

Bedömningen av arbetsområdet redovisas i ditt omdöme (Kunskaper/NO).

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter