Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Sverigeresan

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Vi kommer att lära oss om naturen runt om i Sverige och göra jämförelser med andra delar av världen. Vi ska också ta reda på var människor bor och varför människor flyttar och få veta vilka samerna är.

Syfte

 

 • Att skapa en förståelse för hur vårt land ser ut.

 • Få kunskap om våra olika naturtyper såsom fjäll, skog, kust, stad och landsbygd. 

 • Få kunskap om våra fyra väderstreck.

 • Göra jämförelser av Sverige och världen. 

 • Samt få kunskap om vår urbefolkning Samerna. 

 

 Vad ska jag som elev utveckla? 

Du kommer genom undervisningen att få utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

 

Hur ska vi arbeta? 

 

 • Vi kommer läsa och skriva enkla faktatexter. 

 • Vi kommer göra jämförelser och undersökningar av vår närmiljö, vårt land, vår värld och vårt universum. 

 • Vi kommer titta på filmer.

 

 

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • På ett enkelt sätt beskriva hur naturen och miljön i ditt närområde kan påverka var människor bor och arbetar. 

 • Du ska kunna ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer. 

 • Du kan även göra enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback