Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Teknik klass 4 våren 2020

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

Under våren kommer vi att arbeta med mekanismer, hållfasta och stabila konstruktioner, tekniska system, programmering, teknikutvecklingsarbete samt dokumentation.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla kunskaper om...

 • hur vardagliga tekniska lösningar och system fungerar, hur de är uppbyggda och hur de används (digital teknik, hållfasta och stabila konstruktioner och mekanismer),
 • hur du utvecklar en teknisk konstruktion utifrån en egen idé till en genomtänkt slutprodukt,
 • hur du gör enkla dokumentationer t.ex. beskrivningar med text och bild, skisser med förklarande ord och måttangivelser samt fysiska modeller,
 • hur du styr ett föremål med programmering,
 • hur du kan föra ett resonemang om tekniken i vår vardag, hur den har utvecklats och hur den påverkar individ, samhälle och miljö.

Undervisning

Vad?

Vi kommer att arbeta med...

Mekanismer

 • enkla maskiner - lutande planet, hjulet, hävstången, skruven och kilen
 • hur fungerar en enkel teknisk lösning (utseende, funktion, material och förbättringar)
 • en historisk tillbakablick hur tekniken har utvecklats

Hållfasta och stabila konstruktioner

 • hur krafter, material, materialformer och sammanfogningstekniker utgör grunden för att uppnå hållfasthet och stabilitet
 • undersöka och hitta tyngdpunkten
 • testa olika sätt att vika papper för hållbarhet
 • studera hållfasta och stabila konstruktioner i närmiljön

Tekniska system

 • vad är ett tekniskt system
 • tekniska system vid återvinning/avfallshantering
 • transportsystem (land, hav och luft)

Digital teknik/Programmering

 • Programmera mera 2.0
 • Analog programmering
 • Blue Bots
 • Scratch

Teknikutvecklingsarbete

 • yrken - arkitekt, industridesigner och ingenjör
 • teknikutvecklingsarbetets faser

Dokumentation

 • läsa och förstå skisser och ritningar
 • göra en egen beskrivning med text och bild
 • ta reda på skillnaden mellan ritning/karta och ritning/skiss
 • bygga fysiska modeller

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av:

 • bygga tekniska konstruktioner utifrån instruktion eller egen idé
 • besök på KomTek
 • diskussioner och samtal i klassen och i mindre grupper
 • genomgångar
 • göra undersökningar
 • läsa texter
 • planering i Google Classroom
 • programmering med Blue Bots och Scratch
 • redovisa med beskrivningar, ritningar/skisser, fysiska modeller och skriftliga rapporter
 • resonera, jämföra och dra slutsatser individuellt och i grupp
 • se på film
 • studier av närmiljön
 • teknikutvecklingsarbete

Bedömning

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du kunna...

 • beskriva hur tekniska lösningar/tekniska system fungerar, är uppbyggda och används (digital teknik, hållfasta och stabila konstruktioner och mekanismer)
 • genomföra ett teknikutvecklingsarbete utifrån en egen idé till en genomtänkt slutprodukt,
 • göra olika dokumentationer t.ex. beskrivning med text och bild, skiss och fysisk modell,
 • styra ett föremål med programmering,
 • föra ett resonemang om tekniken i vår vardag, hur den har utvecklats och hur den påverkar individ, samhälle och miljö.

Bedömningen kommer vi att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna, ditt deltagande när vi gör olika konstruktioner, din dokumentation samt när du deltar i samtal/diskussioner.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.

Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback