Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Verksamhetsbesök 9/3-20

Sjögården förskola, Flen · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Matematik och estetiska lärprocesser

9/3-2020

Ansvariga: Pedagogerna på avdelningen

Deltagare: Barngruppen på avdelningen

Material: Det som behövs till aktiviteterna. 

Nulägesbeskrivning: Barnen är intresserade utav matematiska begrepp och musik och rörelse. 

Beskrivning av aktiviteten:Samling, rörelsemusik och räkna antal kroppsdelar, geometiriska former, matematik pussel, (uteaktivitet) 

Syfte: För att barnen ska få en förståelse kring detta med matimatiska begrepp och estetiska lärprocesser. 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback