Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation- Läs och skriv

Hällby förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Läs och skriv

Fokusområde: Läs och skriv

 

 

 

Bakgrund: I en skrift från skolverket (Barns tidiga skrivande, 2017, s. 11) står det att barnens självförtroende stärks inom läs och skriv om vuxna tar barnens skrivande på allvar och visar uppskattning och respons. Därav har vuxna en viktig roll för barnens utveckling i skrivandet. Vi har fått i uppdrag att dokumentera barnens läs och skrivutveckling i förskolan.

 

 

 

 

Syfte: Se läroplansmålen nedan.

 

 

 

Målkriterier:

 

 

 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om:

 

 

 

  • skriftspråkets funktion
  • att skriva bokstäver och ord

 

 

 

För och efter bedömning: 

 

I för och efter bedömningen utgår vi från givna frågor och utmaningar.

 

  • skriv de bokstäver och ord som du kan.
  • hur gick du tillväga för att skriva dessa?

 

 

 

 

 

 

 

Arbetssätt: Undervisningen i läs och skriv kommer att utmana barnen på olika sätt dels genom att barnen kommer få möjlighet att skriva bokstäver och ord i olika former t.ex. sitt namn, andras namn, ord och bokstäver utifrån givna bilder. Undervisningen kommer också vara utformad att vi leker med orden i olika ordlekar som t.ex. "gissa ordet". Vi pedagoger kommer visa och skriva bokstäver och ord på bland annat whiteboardtavlan. Vi kommer läsa böcker och olika texter och samtala om dessa.

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter