Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

7

Elektricitet och säkerhet_åk7_2020

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vad en atom består av? Hur fungerar ett batteri? Hur många olika sorters ström finns det? Hur uppstår åska? När vi har gått igenom denna tema kommer du kunna svara på dessa och andra frågor.

Gemensamma mål med denna kurs:

 1. Du vet vad laddning, partikelmodell och en atom är,
 2. Du vet  att vissa ämnen leder ström och andra inte samt kunna ge exempel på ledare respektive isolatorer;
 3. Du förstår vad:
  • Sluten krets
  • ström, spänning och resistans är;
 4. Du vet hur ett batteri fungerar;
 5. Du lär dig koppla upp en krets utifrån ett kopplingsschema;
 6. Du kan berätta om elsäkerhet och hur en säkring fungerar;
 7. Du kan dokumentera undersökningar (skriva labbrapporter);
 8. Du ska kunna tänka ut, skissa och bygga en modell av huset med fungerande sluten strömkrets och säkringar;
 9. Du kan berätta om betydelsen av de upptäckter som gjordes genom historien inom detta område.

 

MÅL FÖR "ELEKTRICITET":

1. Vad kan du göra för att förbättra ditt arbete på lektionerna och inför provet? Det är viktigt att du vet vad det är som gör lättare för dig att lära dig olika tema i fysik. (kolla din utvärdering i tema "Materia och densitet")

2. Vad kan du redan i denna tema? (kolla igenom våra gemensamma mål)

 

För att nå målen kommer du att

 • Vara med i genomgångar
 • Träna på att göra naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dem
 • Vara med i gruppdiskussioner
 • Göra läxor och studieuppgifter
 • Skriva ett prov.

Bedömning

Vad kommer du att bedömas i kursen?

 • Din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör kursen
 • Din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera dessa
 • Din förmåga att beskriva fysikaliska fenomen med fysikaliska begrepp och samband

Hur kommer jag att bedöma?

Du kommer muntligt och/eller skriftligt redovisa en laboration för klassen/ för mig.

Du kommer att bedömas i grupparbetet med säkringar i huset.

Du kommer också att skriva ett prov i slutet av kursen.

 Jag hoppas du kommer tycka att det blir en "spännande" och "laddad" kurs och att du får svar på många frågor som rör elektricitet. 

                                                                                                                                                               Lycka till /  Irina


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Matriser i planeringen
Bedömning teknik, (fysik) åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter