Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Europas kart- och namngeografi

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Du kommer att arbeta med Europas kart- och namngeografi. Till din hjälp har du Gleerups digitala läromedel och olika webbsidor på Internet samt gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner. Du ska skriva en kort resebroschyr om ett land i Europa i vilken du lyfter fram kort information om landet samt några intressanta resmål och sevärdheter. Du väljer själv vilket land du ska arbeta med. Mot slutet av arbetsområdet ska du dessutom genomföra ett skriftligt prov där du visar vad du kan om Europas kart- och namngeografi.

Metod

Du kommer att arbeta med Europas kart- och namngeografi. Till din hjälp har du Gleerups digitala läromedel och olika webbsidor på Internet samt gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.

Du ska skriva en kort resebroschyr om ett land i Europa i vilken du lyfter fram kort information om landet samt några intressanta resmål och sevärdheter. Du väljer själv vilket land du ska arbeta med. Mot slutet av arbetsområdet ska du dessutom genomföra ett skriftligt prov där du visar vad du kan om Europas kart- och namngeografi.


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Sammanfattande matris över Kunskapskrav i Geografi år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter