Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Luft, vatten, mark & Syror o Baser

Långsjöskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Luft, mark och vatten är det som omger oss dagligen. Vi ska i detta område se hur de områdena är uppbyggda och hur de kan påverkas av oss människor.

V. 10-14

Innehåll:

 • Luft
  • Sammansättning av olika gaser 
  • Kretslopp (koldioxid, kväve)
  • Växthus effekten
  • Ozon lagret
  • fotosyntesen
 • Mark
  • Sammansättning av berg och jordgrund
  • organiskt material
  • mineraler
  • metaller
  • bergarter
  • kretslopp kring jorden
 • Vatten
  • Vattnets sammansättning
  • kretslopp 
  • salt, söt och bräckt vatten
  • kapillärkrafter
  • vatten som lösningsmedel
 • Syror och Baser
  • känna till olika syror och baser
  • indikator
  • pH- värde

 

Undervisning: 

 • Gemensamma genomgångar (skriva i anteckningsbok)
 • Läsa texter
 • Undersökningar (planera, genomföra och dokumentera)

Bedömning:

 • Sker under lektioner, av inlämnade labbrapporter och på proven ( 2st)

Läroplanskopplingar

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Luft, mark, vatten och syror o baser
Uppgifter
labbrapport ytspänning!
labbrapport ytspänning!
Kretslopp
Kretslopp!
Energidryck!
Energidryck!
Kretslopp
Frågor om vatten!
Frågor om vatten!
Kemi prov 1 (luft, mark och Vatten)
labbrapport ytspänning!

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback