Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Klassikertema

Blåklintskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 14 augusti 2023

En klassiker är en bok som skrivits för minst hundra år sedan och som fortfarande är lika populär bland läsarna. Den är så omtyckt att människor i flera generationer läser och känner till dess innehåll. En klassiker har översatts till flera språk och finns ofta omarbetad i film, teater eller som bok.

Målet med undervisningen

Du som elev kommer att utveckla följande kunskaper och förmågor:

- Förmågan att presentera innehåll muntligt.

- Förmågan att läsa med flyt och förstå samt tolka texter.

- Förmågan att diskutera och kommentera det du läst.

- Förmåga att samarbeta med dina klasskamrater.

- Förmågan att sammanfatta innehåll skriftligt.

 

När vi arbetat färdigt med temat kommer du att:

- Veta vad en klassiker är.

- Känna till begrepp som exempelvis robinsonad.

- Känna till några författare som skrivit klassiker.

- Kunna göra en textanalys.

- Ha gjort en muntlig presentation i grupp av en klassiker och dess författare.

 

Centrala begrepp:

Klassiker

Analys

Samarbete

Författare

Författarporträtt

Läsflyt

Budskap

Redovisning

Robinsonad

 

 

Så här ska vi arbeta

I undervisningen kommer vi att

- Prata om klassiker och författarna som skrev klassikerna.

- Titta på filmklipp och analysera film/text.

- Läsa en klassiker i grupp, samt tillsammans i grupp redovisa det ni läst.

- Söka fakta om författare och sammanställa till ett författarporträtt.

- Redovisa arbetet muntligt för klassen.

- Genomföra ett mindre prov där du visar att du känner till några betydelsefulla författare/klassiker

 

Tidsperiod:

Ca 6-8 veckor

 

 

Det här ska bedömas

Du kommer visa dina kunskaper genom att: 

- Känna till några klassiker och dess budskap, samt känna till några betydelsefulla författare (prov).
- Förstå och resonera kring texters budskap.
- Ha åsikter och resonera om det du läst/sett och kunna förklara varför du tycker på ett visst sätt.
- Skriva ett författarporträtt med en fungerande struktur.
- Förbereda och genomföra muntliga redogörelser.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven söker och väljer med viss säkerhet information från ett avgränsat urval av källor och presenterar informationen med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp. Eleven för enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback