Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koordinater

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Nästa arbetsområde i matematiken kommer att handla om koordinatsystem.

 Innehåll

  • Förstå, teckna och läsa av koordinatsysten
  • Tillverka egna koordinatsystem

 

Arbetsmetod

Vi kommer att:

  • Ha gemensamma genomgångar
  • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass 
  • Arbeta i med matteboken Eldorado utifrån dina behov 
  • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
  • Spela mattespel 
  • Göra diagnoser

 

Bedömning

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga prov/diagnoser.

Du kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen:

* Lösa problem.

* Använda matematiska begrepp.

* Använda metoder.

* Föra och följa matematiska resonemang.

* Kommunicera matematik på olika sätt. 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Matriser i planeringen
Koordinater
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback