Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 5

sortering

Runborg, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Sortering efter färger och geometriska former .

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 

 

 • Vad ska läras ut?

 


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 • Varför?
  Syfte med undervisningen är att barnen ska lära sig se skillnad mellan olika färger och geometriska former samt att se samband mellan likadana saker.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi delade barnen i två grupper de yngsta barnen fick sortera lego efter färger och de äldre barnen fick sortera geometriska former.  


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  När den andra gruppen som hade mini-röris kom in, så berättade den gruppen som var inne och sorterade lego efter färger vad de hade gjort.  


 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Barnen på tussilago

 

 • Av vem?
  Personaler på tussilago.

 • Vad är målet med undervisningen?
  Barnen ska lära sig se skillnad och samband mellan saker.

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter