Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HALMEN0

Case - Mental träning

Martin Koch-gymnasiet, Hedemora · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I denna uppgift ska du öva dina förståelse för hur riskfaktorer i livsstilen kan ersättas med friskfaktorer för en bättre hälsa.

Vad?

I denna uppgift ska du öva dina förståelse för hur riskfaktorer i livsstilen kan ersättas med friskfaktorer för en bättre hälsa.

Hur? 

  • Genomgång av ett sk. Case, en fiktiv person med många riskfaktorer kopplat till livsstilen
  • Du ska skriva ett brev till personen och förklara vilka riskfaktorer som finns och hur de kan ersättas med friskfaktorer. Du ska motivera hur och varför förändringar i livsstilen bör ske.

 

Varför?

Du ska förstå hur olika livsstilsfaktorer påverkar hur människor mår fysiskt och mentalt.

Bedömning?

  • Inlämningsuppgift

Läroplanskopplingar

Olika stressorer i vardagen.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver också utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.

Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressorer.

Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress. Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressorer.

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Case - Mental träning