Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

rymdraket

Vittra Sollentuna, Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Bygg ditt egna rymdraket.

Mål:

Eleven ska bekanta sig med olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Syfte: 

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar till att utveckla förmågan att ska skapa med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt olika material. Undervisningen bidrar till utveckling av finmotorik hos eleverna.

Metod:

Den som håller aktiviteten förbereder och tar fram all material i förväg. När du har samlat eleverna bör du visa en förhandsvisning på resultatet. Du kan sedan visa material som ska användas och beskriva hur man ska gå tillväga med uppgiften. 

Risker/förebyggande:

Yngre elever riskerar att inte klara utföra uppgiften och kan behöva extra stöd. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback