Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Åsö Grundskola 7B läsförståelse

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Det är inte bara i svenskan som det är viktigt att kunna läsa och förstå texter. Det är viktigt i alla skolämnen! Vi ska därför gå igenom bra lässtrategier för att kunna ta till sig text. Allt det ska utmynna i tre prov där er läsförståelse testas.

 

Under momentet kommer vi gå igenom hur man läser en text så att man förstår. Inledningsvis kommer vi öva tillsammans genom att läsa texter högt och svara på frågor i grupp. Efter det kommer ni göra ett test som är uppdelat i tre delar. Efter att ni gjort alla tre delar får ni ett sammanhängande resultat.

 

 

 

Mål med arbetet

 

      olika lässtrategier för att förstå, tolka och analysera text.

 

      urskilja texters budskap, tema och motiv.

 

      urskilja texters syften och sammanhang.

 

      sätt att minnas genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.      

 

 

 

Arbetsform

 

Momentet är uppdelat i tre delar som vi kommer upprepa tre gånger. Varje del innehåller

 

  • ·     Lektion 1. Läsa några texter, utvärdering
  •  
  • ·         Lektion 2. Läsa texterna igen
  •  
  • ·         Lektion 3. Läsförståelsetest

 

 

Bedömning (E-nivå)

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. 

 

 

Om ni har frågor ang. vad som krävs för ett högre betyg kan ni fråga mig. 

 

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Blandgrupper ABC

10

Introduktion av momentet och Dalida. Hur läser man en text så att man förstår?

 Vad är läsförståelse? Vi läser exempeltexter och svarar på frågor i grupp.

Vi läser exempeltexter och svarar på frågor i grupp.

11

Vi läser texterna inför test 1 och diskuterar dem.

Vi läser texterna en gång till.

Test nummer 1.

12

Utvärdering av test 1.

Vi läser texterna inför test 2 och diskuterar dem.

Vi läser texterna en gång till.

Test nummer 2.

13

Utvärdering av test 2.

Vi läser texterna inför test 3 och diskuterar dem.

Vi läser texterna en gång till.

Test nummer 3.

14

Ni får se vad vi hittar på.

Ni får se vad vi hittar på.

Ni får se vad vi hittar på.


                                                                Påsklov 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö Grundskola läsförståelse
Uppgifter
Texter del 3
Texter del 2
Inlästa texter del 1
Texter del 1