Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Vår planet i rymden

Munspelets skola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Universum är oändligt. Du ska få lära dig om solen, planeterna, månen och stjärnorna i vår galax Vintergatan.

Mål för elev

Du ska:

- kunna skriva faktatexter om valda delar av vårt arbete, exempelvis om solen och om en planet.

- du ska kunna förklara hur vårt planetsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger på från solen.

samt hur månen rör sig runt jorden.

- du ska kunna berätta vad som gör planeten jorden unik och hur vi på ett hållbart sätt behöver leva för att ta hand om den.

Innehåll

Du kommer att få lära dig om solen, planeternas ordning från solen, månen, stjärnbilder och stjärnorna. 

Arbetsområdet kommer även att innehålla kartkunskap och miljöaspekten i din omvärld.

Genomförande 

Du kommer att samla ditt material i en rymdbok. Boken kommer att innehålla faktatexter och bilder. 

Du kommer att få delta i diskussioner och se korta faktafilmer från UR.

Redovisning

Din rymdbok ska innehålla faktatexter som du själv och tillsammans i klassen har producerat. 

Du ska kunna förklara hur vårt planetsystem är uppbyggt, vilken ordning planeterna ligger från solen, samt hur månen rör sig runt jorden. Du gör detta genom att skriva och rita i din rymdbok.

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback