Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Cirkeln

Bruksskolan, Flen · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I det här arbetet får eleverna mäta längd av diameter och radie. Därefter tränar vi på att räkna ut area och omkrets med hjälp av pi. Vi utgår från Eldorado 5 B kapitel 7.

lärandemål:

Du ska kunna förklara begreppen diameter och radie

Du ska kunna beräkna cirkelns omkrets och area

Du ska kunna läsa av och tolka ett cirkeldiagram

 

Så här kommer vi att lära oss:

Genomgångar i helklass

Problemlösning i grupper och par

Samarbete i EPA

 

 

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Cirkeln
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter