Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Förberedelse inför nationella prov

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Arbetsområdet ska förbereda inför nationella proven i svenska.

Under lektionstid tränar ni både gemensamt och självständigt inför vårens nationella prov i svenska. Uppgifterna sker både muntligt och skriftligt. 

Uppgifter:
- olika sätt att läsa på: översiktsläsning, sökläsning och djupläsning
- olika texttyper: läsa och skriva olika texttyper, lära sig att känna igen olika texter och dess typiska drag
- svenska språkets regler: primär satslösning och satsdelar

Området syftar i första hand till förberedelse inför nationella proven. Uppgifterna bedöms inte enskilt utan kommer vägas samman med andra uppgifter som ni gör under terminen. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback