Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Det finns inga skridskor i öknen

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Läsning och skriftligt arbete med bok

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer gemensamt att läsa, diskutera och skriva om det som händer i boken "Det finns inga skridskor i öknen".

Det blir samtal och diskussioner i mindre grupper och i helklass samt olika former av skriftliga uppgifter såsom egna tolkningar av ett händelseförlopp.

Ordförståelse och tolkning av texten blir återkommande uppgifter.

Bedömning

Underlag för bedömning;

* Deltagande i muntliga diskussioner och hur du sammanfattar innehållet samt uttrycker dina tankar och åsikter

* Skriftliga uppgifter och din förmåga att beskriva personer, miljö och skeenden

* Förmågan att leva sig in i andra människors (karaktärerna i boken) liv


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa och förstå skönlitteratur åk 7-9
Svenska åk 7-9
Uppgifter
Brev till vuxen