Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

This is our class

Vallhovskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

We are going to learn how to present our selves in English to a student from another country and play Mystery Skype.

 

This is us!

Make a presentation about you self for a student in another country and at the same time learn about other students.

Aim:

You will get to learn how to write about your name, describe your family, your house and your interest.
We are doing this so that you can present yourself to a student from a different country.

Abilities:

·         understand and interpret the content of spoken English

·         express yourself and communicate in speech and writing

·         use language strategies to understand and make yourself understood,

Words and phrases:

·         My name is…

·         I live in…

·         I have…

·         I like…

How will we work?

·         Reading and writing in our textbook

·         Practicing in pairs

·         Planning in Sway

·         Play Mystery Skype

Assessment:        

During this work you will write in our teaching materials and in OneNote/Sway. I will look at how well your:

·         Participate during the lessons

·         Document your work in OneNote and Sway

·         Understand instructions

·         Express yourself in writing

·         Express yourself in the presentation

 

 

 

Lesson 1 – Introduction, planning and aim for the project

Lesson 2 – Phrases

          We will look at the phrases “My name is… I am __ years old. I like…” . We will use our teaching materials that have a section about “My family” and listen to texts and discuss words and so on.

Lesson 3 – Personal pronouns and the verb “be”

          We will look at the personal pronouns, the verb “be” and words that we need to know to make the presentation.

Lesson 4 – Listening activity and “my name”

          Listening activity that suits the project. Search for facts about their name and starts writing in their presentation.

Lesson 5 – family words and jobs

          Words for different people in the family, for example, grandmother, sister, cousin and so on. We will also list job-words together in the class.

Lesson 6 – colours and numbers – a/an

          Repeat colours and numbers so that the students can describe their house. We will also repeat the use of a or an.

Lesson 7 – hobbies and sports - verbs

          We list words together in the class for sports and hobbies that the students are interested in. We look at the section about verbs and -ing form in our teaching material

Lesson 8 – The presentation

          The students work on their own to finish the presentation about themselves. They practice together in pairs/small groups.

Lesson 9 – The presentation

 

          The students work on their own to finish the presentation about themselves. They practice together in pairs/small groups. 

 


Läroplanskopplingar

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
This is me
My name is...

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback