Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Antiken - Grekland och Rom

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 mars 2020

Vi kommer att gå igenom vilka spår vi kan se från antiken idag och hur det var att leva under antiken bland annat genom att jämföra hur det var i de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta. Vi kommer också att resonera om antikens slut och romarrikets undergång. Vi kommer även att prata om hur historien påverkat det nya landet Nordmakedonien och deras förhållande till Grekland.

Utvärdering

Inlämning av uppgifterna

-Jämförelse av Aten och Sparta

-Namnkonflikten kring Makedonien

-Romarrikets undergång

 

Att kunna

Antika Grekland

Antika Rom

-Veta vad en stadsstat är 

-Veta vad antiken är och när den började. 

-Känna till antika greklands betydelse för vår tid - demokrati, mytologi, läkekonst, filosofi, vetenskap, kultur, olympiska spel 

-Skillnader mellan Aten och Sparta sett till styre, män och kvinnor. 

-Resonera om namnkonflikten om Makedonien. 

-Veta när och hur/varför Rom uppstod.

- Veta vad romerska republiken och kejsartiden var. 

-Känna till antika roms betydelse för vår tid - kristendom, europeisk kultur, latin, romersk rätt

-Veta när och hur romarriket gick under. 

Sidor i boken

Antika Grekland

Antika Rom

52-53 Intro och tidslinje

54-55 Kreta och Mykene

57-58 Stadsstater som växer

60 Gudar och myter. OS

61-62, 65-66 Aten - demokrati och guldåldern

63-64 Sparta -Atens motsats

68-69 Makedonien och Alexander den store

70 SAMMANFATTNING

73 Intro och tidslinje

74-76 Republiken

77-79 Kejsardömet

80 Romerska kalendern

81 Augustus, Pax Romana

82 Badhus och vattenledningar

83 Romerska familjen

84 Slavar

85-87 Rom går under

88 Spår från romarna

SAMMANFATTNING 90Ämnets syfte i Läroplanen

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter

Kunskapskrav

E – Historia

C - Historia

A - Historia

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. 

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. 

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Orsaker till romarrikets undergång
Orsaker till romarrikets undergång
Orsaker till romarrikets undergång
Namnkonflikten kring Makedonien
Namnkonflikten kring Makedonien
Namnkonflikten kring Makedonien
Orsaker till romarrikets undergång
Namnkonflikten kring Makedonien
Jämföra Aten och Sparta
Jämföra Aten och Sparta
Jämföra Aten och Sparta
Jämföra Aten och Sparta