Skolbanken Logo
Skolbanken

Jorden runt tillsammans med Alfa-Beta

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Resan till Europa med fokus på Alfa-Beta

Syfte med undervisningen är att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om sin egna och andras kulturella identitet. Då vårt samhälle är präglat av mångfald vill vi undervisa barnen genom bilder, berättelser, digitala medel om landets kultur, språk och natur.

Varför?

För att göra barnen medvetna och nyfikna på andra kulturer och språk.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Uppstarten av vår resa till Europa påbörjas med en samlings undervisning där alla barn får möjlighet att ta del av berättelsen där en av pedagogerna berättar om den näst minsta kontinenten och om Norden/Sverige. Berättelsen har i syfte att väcka nyfikenhet och lust att lära hos barnen. Det är barnen som ska leda oss i fortsatt arbete baserat på sina egna frågor och funderingar kring det de kommer att möta i de nya länderna och de nya kulturerna. För att finna svaren på frågorna kommer vi att erbjuda barnen IPad, dator, böcker och besök på biblioteket. Pedagogerna har valt vars ett land i Balkanhalvön att fokusera på och tilldelats vars en vecka att planera undervisning.

Vi kommer även sätta fokus på språken i de olika länderna vi ska besöka.

Teman ska genomsyra hela dagen.

 

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen organiseras?

Reflektionerna genomförs i helgrupp på samlingarna varje dag, i smågrupp när vi arbetar fokuserat på ett valt område och enskilt dagligen.

 

För vem ska undervisningen genomföras?

Undervisningen genomförs för alla barn på avdelningen.

 

Av vem?

Alla pedagoger har gemensamt ansvar för planeringen, genomförandet och utvärderingen av undervisningen.

 

Vad är målet med undervisningen? (delmål som är mätbara)

Väcka barns nyfikenhet för Europas olika språk och kulturer. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback