Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Nya tiden och revolutionerna

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Under veckorna 10-15 kommer vi att fokusera på den nya tiden eller upptäckterna, upplysningen och revolutionerna: franska och industriella. Varför skedde dessa händelser/förändringar och vad ledde detta till för folket och hela samhället och hur påverkar dessa historiska händelser dagens samhälle? Området kommer att avslutas med ett kunskapstest tisdag v. 17.


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Film: Sverige blir industriland
Film, Den industriella revolutionen
Bra att kunna till provet i historia 21 april
Ord- industriella revolutionen
Den industriella revolutionen sid. 52-59
Film "Franska revolutionen följder"
Film "Franska revolutionen förlopp"
Film "Franska revolutionen orsaker"
Ord, utvandringen från Sverige
Onsdag 25 mars. Film del 1
Onsdag 25 mars. Film del 2
Film: Flickor och nunnor i kloster
Franska revolutionen sid. 41-43
Franska revolutionen sid. 44-47
Renässansen sid 24-27
Sid 10-11 + 14-15
Sid 60-63. Industrialiseringen
Sid. 28-29
Sverige blir industriland sid. 75-77
Industriella revolutionen sid. 52-59
Sverige blir industriland sid. 78-81
Film Renässansen
Film Christofer Columbus
Film: Vad är grejen med franska revolutionen?
Film, slavar i Amerika
Film Spinning Jenny

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback