Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Att skriva en krönika

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

De kommande veckorna ska vi arbeta med texttypen "krönika". Tillsammans lär vi oss krönikans uppbyggnad genom att läsa och analysera en krönika tillsammans. Därefter kommer ni att få läsa en egenvald krönika som ni diskuterar i grupp för att slutligen skriva en egen.

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
läsa och analysera (…) texter (…)
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…).
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild (…) samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. (...)
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)
Beskrivande, förklarande (…) texter, t ex tidningsartiklar (...)Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
(…) Ords och begrepps nyanser och värdeladdningar.

 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska
kunna använda olika sätt att läsa så att du kan förstå,tolka och diskutera det lästa
skriva olika texttyper som förekommer i tidningar enligt genrens uppbyggnad
kunna bearbeta, förbättra och ändra den skrivna texten, samt ta emot och ge respons
kunna använda dator och dess hjälpmedel när du skriver
kunna använda stavningsregler, skiljetecken
kunna använda ordböcker som hjälp när du skriver
kunna skriva texter som är förekommande i tidningar, samt förstå dessa texters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
till viss del kunna använda ord och begrepp som ger nyanser och värdeladdningar

Arbetssätt

Du kommer få
lära dig vad som kännetecknar olika texttyper 

Redovisning
samtal och diskussion kring ämnen som kan utgöra en krönika

 

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)
skriva olika texter som förekommer i tidningar
ge omdömen och bearbeta texter utifrån omdömen


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback