Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Atom- och kärnfysik Vt-2020 Vecka 2-7

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

I atomfysik studerar man hur atomerna är uppbyggda, hur de "ser ut inuti" - atomer består faktiskt av ännu mindre delar. I det här arbetsområdet kommer vi även behandla kärnfysik som är den del av fyskien som sysslar med radioaktivitet. Vi kommer även att diskutera om användandet av kärnkraft, för- och nackdelar.

Undervisningens innehåll

Vad?

Dessa konkreta mål kommer vi att arbeta med:

- atomens uppbyggnad (modell - kärna och skal)
- proton, neutron, elektron
- atomnummer, masstal och isotoper
- radioaktivitet
- användningsområden för radioaktiva ämnen
- olika typer av strålning som vi utsätts för
- alfa- beta- och gammastrålning
- fusion och fission
- halveringstid
- olika sätt att upptäcka joniserad strålning

-kärnkraft,atombomben

 

Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

- gemensamma genomgångar.
- arbete med uppgifter och frågeställningar.
- diskussioner. (grupparbete om kärnavfallet)

- film.

-presentationsarbete om olika upptäckter inom atomfysiken

-undersökningar om olika ljus och strålning

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande:

- ditt deltagande i diskussionsuppgiften.
- kunskaperna du uppvisar när vi ska tillsammans utföra olika undersökningar

- inlämningsuppgiften (argumenterande text om kärnkraft)


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
FYSIK Kärnkraft(atomfysik)
Uppgifter
Kärnkraftverk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback