Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafik förskoleklass och år 1

Skederids skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I detta arbete om trafik får du lära dig några vanliga trafikmärken, trafikregler och hur du tar dig fram på ett säkert sätt. Vi kommer också prata om miljövänliga sätt att ta sig fram i trafiken.

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna säkert kan ta sig fram i trafiken och ha förståelse för hur man kan välja transportsätt ur ett miljövänligt perspektiv.

Centralt innehåll

Konkreta mål

Eleverna ska jobba mot att de:

 • kan beskriva sin skolväg
 • kan tolka de vanligaste vägmärkena
 • kan ta sig fram i trafiken genom att följa trafikregler till fots och med cykel
 • vet hur en godkänd cykel ska vara utrustad
 • kan förklara varför det är mer miljövänligt att åka buss en bil

 

Arbetssätt

 • målar trafikmärken och lär oss vad de betyder.
 • gör trafikpromenader för att träna på att gå över gatan och att gå på vänster sida.
 • samtalar om olika trafiksituationer runt skolan.
 • ritar skolvägen
 • gör en undersökning om olika sätt att ta sig till skolan (bil, buss, gå och cykla).
 • samtalar om hur och varför man ska använda reflex och cykelhjälm.
 • ser på filmen Gatusmart om reflexer och säkra cyklar.
 • diskuterar, reflekterar över trafikfaror, vägmärken och miljöaspekter 

 

 

Bedömning

Eleverna bedöms utifrån aktivitet på lektionerna; reflektioner, diskussioner.

Praktiska tester ute i trafiken

Visar i bild på vad trafikfara kan vara

 

 


Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen
Trafik, matris åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback