Skolbanken Logo
Skolbanken

Att utforska i skogen

014611 Förskolan Solbacken, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Barns utforskande i skogen.

Planering av naturvenskapligt arbetssätt som väcker barns nyfikenhet och upptäckarglädjen mot ämnen. 

Miljön och materialets betydelse: För att kunna undersöka naturvetenskapligt fenomenen behövs barnen har tillgång till varierande material, miljön som sätta igång ett undersökande och ett utforskande arbete. 

Vi går till skogen minst en gång i veckan. 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter