Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Biologi - skelett, muskler, andning

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I detta arbetsområde kommer du att få arbeta och lära dig mer hur skelett, muskler, andning och blodomloppet samverkar.

Pedagogisk planering

 

Ämne: Biologi

Arbetsområde: Människokroppen åk 7

 

Vad du ska arbeta med: Du kommer att få lära dig hur människokroppen är uppbyggd av skelett och muskler, samt hur de samarbetar. Vi kommer diskutera och resonera kring hur rökning påverkar kroppen. Vi kommer att arbeta med att genomföra, utvärdera och dokumentera undersökningar.  

 

Vilket material behöver du (på lektioner, fördjupningspass och om du vill, hemma):
Digilär arbetsområden i biologi: “Kropp och hälsa” -  “Skelett”, “Muskler” och “Andningsorganen”.

Dokument som läggs upp i Google Classroom.

Hur ska du arbeta med ämnesområdet:

  • Du kommer bland annat att lära dig följande ord och begrepp:

Namn på olika muskler, statiskt- och dynamiskt muskelarbete, skelettmuskler (tvärstrimmiga muskler), glatta muskler, hjärtmuskler, cell, vävnad, leder, brosk, näs- och munhåla, svalg, struphuvud,  luftstrupe, luftrör (bronker), små luftrör (bronkioler), lungblåsor (alveoler), diafragma, blodkroppar, lilla och stora kretsloppet, blodkärl och nikotin. 

  • Ni kommer att genomföra och utvärdera laborationer.

  • Ni kommer att få diskutera hur organ och organsystem samverkar. 

  • Ni kommer att träna att använda information för att skapa egna texter. 

 

När pågår arbetet i tid (start och slut): cirka  v. 10-14

 

Vad skall du kunna när arbetet är avslutat:

  • genomföra systematiska undersökningar och dokumentera med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, dra slutsatser från resultaten. 

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur människokroppen är uppbyggd, fungerar och samverkar, hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av motion och beroendeframkallande medel.

 

Hur skall du visa vad du kan (t.ex. diskussioner, prov, inlämningsuppgifter o.s.v.)

Du kommer att göra en utvärdering av dynamiskt och statiskt muskelarbete.

Du ska lämna in två laborationsrapport där du resonerar om rimlighet och felkällor.

Du kommer att skriva en faktatext om hur rökning påverkar kroppen.

 

Du kommer att skriva ett bedömningsuppgift där du förklarar hur muskler, skelett, andning och blod samverkar i kroppen

 

 

 Lektionsplanering 7A

Biologi: muskler, skelett, andning, blodomlopp och rökningVecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag (lab)

10

Introduktion biologi och planering.Planera en undersökning med dynamiskt- och statiskt muskelarbete.

Grupparbete:

Muskler, skelett, andning och blodomlopp.

Lab: Hur arbetar muskler?

11

Grupparbete: 

muskler, skelett, andning och blodomlopp 

Grupparbete: 

muskler, skelett, andning och blodomlopp 


Bedömnings - uppgift:

Utvärdering av muskel - undersökning, som ni har gjort på idrottslektionen.

12

Grupparbete: 

muskler, skelett, andning och blodomlopp

 

Grupparbete: 

muskler, skelett, andning och blodomlopp

Inlämning 

Hur påverkas kroppen av motion?

Skriva exempeltext.

Lab: andfådd och buk- och bröstandning. 

13

Hur påverkas kroppen av tobak.

Träna på att skriva en faktatext.

Skriftlig bedömnings - uppgift

Hur samverkar muskler, andning, skelett och blodomlopp?Fortsätta att skriva text.

Lab: varför måste du andas? Syrets väg.

14

Bedömnings - uppgift:

Du ska redovisa skriftligt eller muntligt: Hur tobak påverkar kroppen.

   

Lab: hur påverkas pulsen av ansträngning?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback