Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Åk 6 Bienvenidos a las clases de español

Munkegärdeskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Välkommen till undervisningen i spanska! Under de här första veckorna kommer du att arbeta med att bygga upp ett litet första ordförråd och få kunskap om enklare grammatik inom spanskan. Vi kommer också att prata en hel del om hur man på olika sätt lär sig ett språk och prova olika tekniker - studieteknik för språk.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Första året med moderna språk handlar om att bygga upp ett ordförråd och att börja våga använda nya ord och uttryck man lär sig. Detta för att utveckla en förmåga att kommunicera i mycket enkel form i både tal och skrift. Man kommer även att börja utveckla en förmåga att förstå talad och skriven spanska. 

Syftet är alltså att du ska utveckla förmågorna som kallas:

Läsförståelse, Hörförståelse, Skriva, Prata 

Du kommer även att börja få en inblick i vilka spansktalande länder som finns och vilka namn som är vanliga i dessa länder. 

Bedömning - vad och hur

Vad

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Ställa enkla frågor till en ny person och besvara dessa om dig själv
 • Göra en enkel skriftlig presentation om dig själv 
 • Beskriva saker och djur muntligt och skriftligt med hjälp av färger och med hjälp av orden un/una (ung. som en/ett)
 • Räkna upp till 20 skriftligt och muntligt
 • Kunna några vanliga namn på spanska och jämföra dem med svenska namn
 • Kunna använda någon strategi för att förstå spanska

 

 • Berätta muntligt om dig själv
 • Berätta vad du vill ha
 • Namnge minst fem länder där spanska är officiellt språk
 • Berätta minst fem saker om Spanien - på svenska
 • Kunna några ord om Spanien på spanska
 • Veckodagarna

Jag kommer även att bedöma din förmåga att förstå skriftliga och talade texter med ovan nämnt innehåll.

 

Hur

Jag kommer att bedöma detta genom att:

 • Jag lyssnar på när du svarar och ställer frågor på spanska både med mig och med en kamrat
 •  
 • Vi har förberedda och oförberedda hör-/läsförståelsetest
 • Jag läser dina texter om dig själv
 • Jag lyssnar på lektionerna om du kan använda dig av någon förståelsefråga (strategi)
 • Jag läser och lyssnar på dig när du beskriver djur/saker med färger och orden un/una

 

 • Jag lyssnar på dialoger du har med en kamrat eller mig
 • Jag läser och tittar på de uppgifter du gör som t.ex. serier, dialoger
 • Jag lyssnar och ser hur aktiv du är på lektioner, t.ex. om du kan svara på frågor och om du ställer frågor.
 • Jag läser dina kommentarer och jämförelser om Spanien

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:  

 • Vi går igenom och övar på frågor och svar på spanska
 • Vi läser och översätter texter 
 • Vi lyssnar på dialoger och presentationer
 • Vi skriver meningar, dialoger och korta texter
 • Vi gör övningar i övningsboken Gracias
 • Vi går igenom frågor att använda när man inte förstår och vi använder dessa på lektionerna
 • Vi leker lekar på spanska
 • Vi lyssnar på och sjunger sånger
 • Vi skriver och ritar en serie på spanska
 • Vi pratar och läser om spansktalande länder. Vi jämför med våra egna erfarenheter.
 • Vi tittar på en spansk serie "La tienda de Luis"
 • Vi spelar spel på spanska
 • Vi ser en kortfilm om Spanien

 

Vad kommer vi att lära oss?

  • Ställa enkla frågor till en ny person och besvara dessa om dig själv
  • Beskriva saker och djur muntligt och skriftligt med hjälp av färger och med hjälp av orden un/una (ung. som en/ett)
  • Skriva en enkel presentation om dig själv 
  • Räkna upp till 20
  • Berätta vad du vill ha
  • Namnge minst fem länder där spanska är officiellt språk
  • Berätta minst fem saker om Spanien - på svenska
  • Kunna några ord om Spanien på spanska
  • Veckodagarna

  Vi kommer även att lära oss att förstå skriftliga och talade texter med ovan nämnt innehåll.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, åk 7-9 Munkegärdeskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback