Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Läsförståelse

Tallbacksskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I åk 1 ska du få öva dig på att läsa och förstå ord och text.

Mål för dig

Du ska lära dig att läsa och förstå enkla texter.

Detta ska du få träna dig på:

 

Du ska lära dig att känna igen vanliga ordbilder.

Du ska öva upp läsflyt och läshastighet.

Du ska lära dig att förstå det du läser.

Så här arbetar du med läsförståelse:

Du lär dig att ljuda ljudenligt stavade ord, korta meningar och enkla berättelser.

Du lär dig att känna igen vanliga ord och ordbilder genom att arbeta med ord och text som du skapat själv eller tillsammans med en klasskamrat.

 

Under vårterminen 2020 kommer vi tillsammans arbeta med läsförståelse genom att möta olika typer av texter (tex berättelser, recept, faktatext, inbjudan)

Vi arbetar på följande sätt:

vi tolkar bilden (vad ser vi)

vi läser rubriken (vad berättar rubriken för oss)

vi samtalar om svåra ord och dess betydelse (för att skapa förståelse för innehållet och sammanhanget)

vi samtalar om innehållet

vi svarar på olika typer av frågor, vi läser "mellan raderna" och reflekterar utifrån egna erfarenheter

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback