Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Rörelse Pedagogisk planering DIA-modellen Halmstad

Harplinge förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Vi använder sång och musik för att röra oss med hela kroppen. Vad kan vi mer göra för att röra oss mer och varför är det bra?

Vi använder oss av DIA-modellen (Delaktighet, Inflytande och Ansvar). DIA-modellen ger barnen ett reellt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och verksamhetens innehåll. Den möjliggör att man ser helheten i förskolans uppdrag och att följa läroplanens intentioner samtidigt som verksamheten kvalitetssäkras.

Varför?

Det finns ett stort intresse hos våra barn för sång och musik. Vi använder detta intresse för att röra oss mer med hela kroppen!

Mål:

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.”

 

Utvärderingsbart mål:

 När projektet är slut använder vi hela kroppen mer när vi har sång och musik och även vid andra tillfällen.

Barnen har även fått en ökad förståelse för varför det är bra att röra hela kroppen.

Målkommunikation och handlingsplan:

Vi ritar en människa på stort papper och pratar om vilka kroppsdelar vi har rört oss med idag till sångerna. Vi skriver dem på pappret.

Vi pratar om att det är bra att röra sig med hela kroppen.

Vi intervjuar och observerar barnen kring detta.

Vi frågar också:

- varför är det bra att röra hela kroppen?

- när rör vi oss med hela kroppen?

- vilka sånger kan man ha för att röra hela kroppen?

- vad kan vi göra mer för att röra hela kroppen?

Barnens svar sätts på väggen, de ligger till grund för vår handlingsplan. Vi pedagoger lägger också till förslag:

- Man kan sjunga skaka- rumpan- affären.

- Man kan sjunga Sean Banan, Skaka rumpa.

- Vi kan leka på andra gården.

- Vi kan ta kort på Larvens barn när vi rör oss och skriva ut och sätta på väggen.

- Vi letar upp fler sånger där vi rör oss mer.

- Vi kan ha utegympa.

- Vi kan ha innegympa.

- Vi kan gå promenader.

- Vi pratar om att kroppen mår bra av att röra på sig.

- Sen får vi se vad vi kommer på mer...😊

 

Sekundära mål:

18

Arbetslaget ska uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

 


Läroplanskopplingar

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback