Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Nordisk mytologi - Asatron

Glasbergsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Under vikingatiden trodde människorna här i Norden på flera olika gudar. Deras berättelser kallas för myter och dessa finns samlade i den nordiska mytologin. I arbetet med temat Nordisk mytologi kommer du bl a att få lära dig mer om Asatron och dess många olika gudar med sina speciella kännetecken. Du kommer även att få veta mer om världsträdet Yggdrasil och lära dig hur veckans dagar har fått sina namn.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

  • Titta på ett antal filmer om asagudar och veckans dagar.  
  • Lyssna till högläsning av några utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna. .
  • Skriva egna faktatexter utifrån gemensamma och egna tankekartor. 
  • Illustrera till texter.
  • Skapa bilder utifrån sagorna.

 

 

Centralt innehåll som arbetsområdet berör

Bedömning av arbetsområdet

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • återge delar av innehållet ur någon/några av de berättelser om Asatron som du lyssnat till.
  • ta ut viktig information ur texter som vi läst tillsammans. 
  • skriva en enkel text med egna ord.  
  • samarbeta i mindre grupper.

Läroplanskopplingar

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback