Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Linjer och färger

Adolfsbergsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I det här området arbetar vi med olika element som bygger upp och skapar rumslighet och former i bilder, t ex linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Så här går arbetet till:

 Hur kan man använda sig av linjer på olika sätt för att skapa nya former? Vi startar upp med gemensam genomgång av metod och material. Arbetet fortsätter sen enskilt med att hitta former och sen färglägga med vattenfärger.

 

Så här görs bedömningen:

Jag bedömer din förmåga att

  • framställa berättande bilder
  • kombinera några bildelement
  • använda olika tekniker, verktyg och material
  • formulera och välja handlingsalternativ under processen

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen
Kopia av BILD bedömningsmatris skolår 4-5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback