Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 6

Matematik Beta kapitel 5-6, åk.5

Noltorpsskolan 4-6, Alingsås · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

De här kapitlen tar upp: Geometri: vinklar, skala, geometriska figurer, omkrets, area Volym och vikt.: liter,deciliter centiliter, kilogram, hektogram, gram

Undervisning:

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. 

Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter.

Vi kommer till viss del att arbeta med praktisk matematik.

Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.

 

Konkreta mål:

På lektionerna kommer vi att arbeta i vår mattebok. Vi kommer att jobba med problemlösning både enskilt och i grupp. Du kommer att få en del läxor då du får träna extra på saker vi lärt oss i skolan.

Arbetsområdena vi ska arbeta med är.

  • Geometri:vinklar, skala, geometriska figurer, omkrets, area
  • Volym
  • Vikt
  • Decimalform
  • De fyra räknesätten
  • Omvandlinagr

Begrepp: spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area, liter, deciliter, centiliter, kilogram, gram, kilo, hekto, deci, centi, milli

Bedömning:

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid matematikdiskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar. Jag  tittar på dina diagnoser för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar. Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål. Du kommer att få göra ett prov efter två kapitel.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
MATEMATIK
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback