Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Sagor och språk, Rödklövern

Vitklövergatans förskola, Ale · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Vargen som är Bamses vän tycker om sagor och berättelser, han kommer till oss med olika sagor.

Sammanhang:

Att öka barnens intresse för sagor och berättande

 

Mål:

  • Förskolan ske ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Åtgärd:

Flanosagor, Polyglutt, sagopåsar, sånger och ramsor.

Tecken:

 

Utvärdering:

 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter