Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Kemins grunder 7 (7b)

Österledskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Tänk så smart naturen är! Den använder bara ungefär 100 olika sorters byggstenar, som vi kallar atomer. Atomerna kan sättas ihop bara på en massa olika sätt, så därför finns det miljontals olika ämnen, som skapar hela den värld vi lever i. Men det räcker inte med det. Ämnena kan dessutom byggas om och förvandlas till andra ämnen. Det är det som kemi handlar om.

Planering: ”Kemins grunder”. 

OBS!!! Om länken inte fungerar, kopiera den och klistra in i web browser. 

 

vecka

måndag 

Tisdag 

torsdag

10

Kap 1.5 Fast, flytande och gas

 

Läs s 19-22 i kemi Spektrum eller

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/1-kemins-grunder/1-5-fast--flytande-och-gas/lyssna-p--texten 

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=VG8xxJsYoUg&t=75s

 

Svara på frågorna på s. 13-14 i arbetshäftet

Kap 1.6 Kemiska formler

 

Läs s 23-25 i kemi Spektrum eller

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/1-kemins-grunder/1-6-kemiska-formler/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=oS8FSCujA5U  

 

Svara på frågorna på s. 16-17 i arbetshäftet

Kap 1.7 Joner och jonföreningar

 

Läs s 26-29 i kemi Spektrum eller 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/1-kemins-grunder/1-7-joner-och-jonf-reningar/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

https://www.youtube.com/watch?v=-gxXiLqn1CE

 

Svara på frågorna på s. 19-21 i arbetshäftet

11

Kap 1.8 Det mesta du ser är blandningar

 

Läs s 30-33 i kemi Spektrum eller

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/1-kemins-grunder/1-8-det-mesta-du-ser--r-blandningar/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

 

https://www.youtube.com/watch?v=rpV2rbOgag8

 

Svara på frågorna på s. 22-23 i arbetshäftet

Laborationer 

Kap 1.9 Hur separerar vi ämnen?

 

Läs s 34-38 i kemi Spektrum eller

 

Lyssna

http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#/1-kemins-grunder/1-9-hur-separerar-vi--mnen-/lyssna-p--texten

 

genomgång på nätet

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VGpzf5kbu4&t=1s

 

Svara på frågorna på s. 22-23 i arbetshäftet

12

Repetition 

Laborationer 

1. Planera en systematisk undersökning 

2. Källkritik

13

PROV på Kemi 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

.  använda kunskaper i kemi för att ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

.  genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

.  använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen.

Centralt innehåll

Kemin i naturen

.  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

.  Kemiska föreningar.

.  Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar.

.  Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Kemins metoder och arbetssätt

.  Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

.  Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

.  Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Konkretiserande mål

HÄR FÅR DU LÄRA DIG

 •  använda centrala kemiska begrepp för att beskriva kemiska sammanhang och förklara materiens uppbyggnad och oförstörbarhet

 •  använda partikelmodeller för att förklara fasers egenskaper och fasövergångar

 •  fundera över hur kemin som vetenskap växte fram och resonera kring hur detta

  påverkade människans levnadsvillkor

 •  samtala om och diskutera betydelsen av kunskaper i kemi

 •  argumentera för återvinning som ett sätt att skapa hållbar utveckling

När du har arbetat klart med det här området ska du

 • Kunna ge exempel på kemiska egenskaper
 • Ha kunskaper om skillnaden mellan atom och molekyl.
 • Känna till skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening och att kunna ge exempel på grundämnen och kemiska föreningar.
 • känna till att atomer går i kretslopp i naturen.
 • Kunna veta att ämnen förändras, men ingenting försvinner.
 • Kunna förstå att modeller bara är förenklade beskrivningar av verkligheten.
 • Kunna använda sig av periodiska systemet.
 • Kunna känna till att ämnen har kemiska namn.
 • Känna till något lite om grunderna till kemisk formelskrivning som kemiskt tecken, molekylformel.

 

 

Hur ska du jobba?

 

 1. Genomgångar.
 2. Studieuppgifter.
 3. Filmer.
 4. Laborativa moment.
 5. Dokumentera dina undersökningar.

 Inlämningsuppgifter:

 

1.     Prov.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback