Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Lag och rätt

Fyllingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

I denna kursen kommer du att få lära dig mer om lag och rätt. Hur ser Sveriges rättssystem ut? Vad händer när ett brott begås? Hur går en rättegång till? Vad är en lag? Finns det olika sorters lagar och regler? Allt detta kommer vi att gå igenom och lära oss mer om under kursen Lag och Rätt.

Mål i kursen

Målet med kursen är att du ska få kunskap och utveckla förståelse för:
1. Hur rättssystemet i Sverige fungerar
2. Hur normer och lagstiftning påverkar varandra
3. Hur kriminalitet, våld och organiserad brottslighet påverkar individen och samhället
4. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation 

Arbetsgång

Vi kommer att använda oss av boken SOS-Samhälle för att få grundläggande kunskaper om Sveriges lagar och regler, Vi kommer även att studera hur det går till från det att ett brott begås, personen grips, häktas, åtalas, får en rättegång och döms/frias och vilka påföljder vi har i Sverige. Vi kommer att stöta på olika svåra begrepp/ord som vi kommer att arbeta med och lära oss dess betydelse. 

Vi kommer även att besöka tingsrätten och följa en rättegång på plats och se hur det går till under en rättegång.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas på flera olika sätt:
1. Vid flera skriftlig läxförhör där du får möjlighet att visa dina kunskaper hur rättssamhället i Sverige är uppbyggt. Där du även får visa att du har kunskap om olika begrepp som vi stött på inom Lag och Rätt.
2. Vid diskussioner i klassen där jag bedömer din förmåga att resonera kring hur individ och samhälle påverkar varandra. Din förmåga att presentera din ståndpunkt/åsikt i diskussioner och hur du kan argumentera, inte bara för din åsikt, utan även byta perspektiv och se problemet från olika sidor.
3. Vid en skriftlig inlämningsuppgift där du kommer att få arbeta efter en analysmodell orsak---händelse---konsekvenser. Vilka lösningar hade kunnat användas för att komma åt orsakerna och vilka lösningar hade kunnat användas för att mildra följderna?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback