Skolbanken Logo
Skolbanken

Vila/Bokklubb - Nyckeln

224581 Förskolan Hovet, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Barn ska ges möjlighet till vila och avkoppling genom en längre vilostund på förskolan. Barnen ges möjlighet till att sova eller ha bokklubb med högläsning.

Vila/bokklubb

·       Innehåll (Vad?)

Barn ska ges möjlighet till vila och avkoppling genom en längre vilostund på förskolan. Barnen ges möjlighet till att sova eller ha bokklubb med högläsning.

·       Syfte (Varför?) 

Då barnen tillbringar större delen av sin vakna tid på förskolan är det viktigt att erbjuda dem utrymme för vila och återhämtning. En väl avvägd dygnsrytm är viktig för barnens hälsa och välmående samt förmåga att lära sig nya saker. Dagsvila är en viktig del av barnens dag, och ska vara väl avvägd mot barnens behov och dagens aktiviteter. I samråd med föräldrar kommer vi fram till en väl avvägd vilotid för varje enskilt barn som passar barnets behov.

Läroplanen:

”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” (Läroplnanen för förskolan 2018. S. 8).

”Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid” (Förskolan för förskolan 2018, s. 7).

·       Metod (Hur?) 

Efter lunchen slussas barnen i omgångar till toaletten för att tvätta sig och vid behov  på toaletten/få blöjan bytt. Därefter går de till sina respektive bokklubbar/madrasser för bokklubb/vila. Gruppen delas i mindre grupper för att ge möjlighet till avslappning.

Barnen lägger sig på madrassen där deras kudde med mera finns. Barn som sover lämnas aldrig ensamma.

Vakna barn har en lugnare samling (bokklubb), med högläsning, lyssnar på lugnare musik eller saga.

·       VEM? 

Samtliga barn på respektive hemvist.


Läroplanskopplingar

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback