Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Blandningar och lösningar, surt och basiskt

Bäckagårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 mars 2020

Mål med undervisningen

När du har arbetat med det här området kan du:

 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten,
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • använda begreppen som ingår i ämnesområdet
 • planera, dokumentera och utvärdera en undersökning

 

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att

 • göra en fullständig undersökning där du ställer en hypotes samt gör och följer en planering
 • kunna ge exempel på vad en blandning och vad en lösning är
 • kunna ge några exempel på basiska och sura ämnen

 

Hur ska du få visa vad du kan

Du kommer att få visa vad du kan genom

 • exittickets,
 • att vara aktiv på lektionerna,
 • att dokumentera laborationer i Book Creator
 • utifrån samtal med varandra utifrån tillhörande frågor.

 

Begrep

 • lösa/lösning
 • blanda/blandning
 • sur
 • basisk
 • provrör

 

Hur ska vi lära oss

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser i grundboken Koll på NO, sid 92-95, och löser tillhörande uppgifter på stenciler.
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer.
 • Vi dokumenterar planeringar och utföranden av laborationer, och gör sedan en utvärdering utifrån den hypotes som ställdes.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen
Blandningar och lösningar, surt och basiskt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback