Skolbanken Logo
Skolbanken

Så lika - Så olika

224531 Förskolan Orkestern, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Telefonplans förskoleområde fördjupar arbetet med hållbar utveckling under detta läsår. I en grupp med många barn som snart ska börja skolan och där möta samhällets normer och värderingar kände vi att det vore bra med ett projekt som grundade sig i social hållbar utveckling. Genom olika skapande uttrycksformer så som dans, berättande och ritning kommer barnen att få ge uttryck för sig själva, hur deras liv ser ut idag samt få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Syfte

Syftet med projektet kommer att vara att än mer fördjupa oss i barnkonventionen och barnens rättigheter. Vi vill arbeta med den sociala hållbara utvecklingen där vi skapar en förståelse för varandra och våra lik- och olikheter. Vi vill bidra till att skapa demokratiska samhällsmedborgare. Genom projektet ska barnen få en fördjupad förståelse kring sina egna och kompisarnas rättigheter, samt få möjlighet att fundera kring sig själva och sitt eget identitetsskapande genom möten med kompisar och omvärld.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i olika estetiska sammanhang och i mindre grupper. Genom att få mötas i olika former av musik, rörelse, litteratur och samtal ska barnen få möjlighet att få fundera och utmanas kring sig själva, testa nya roller samt få syn på varandras lik- och olikheter. Pedagogernas roll i detta är att skapa sammanhang som stimulerar till nya tankar och idéer kring barnen själva och människorna runt omkring. Det normkritiska förhållningssättet ska genomsyra verksamheten och de aktiviteter vi gör och utmana barnen att tänka vidare och vidga sina perspektiv. 

 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback