Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

8 - 9

Musikerpoträtt

Nyhedsskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Dels att skriva ett porträtt av en kompositör/musiker från tidsperioden 1600 fram till 2000 talet

Åk 7-9           Musikerporträtt

Det är valfritt om du skriver uppgifterna på papper, eller skriver på dator så länge de finns tillgängliga för mig (Jesper) när arbetet ska lämnas in.

För att komma igång rekommenderar jag sidan musikhistoria.se, musikböcker/tidskrifter eller Wikepedia där du kan hitta information om den aktuella tidsperioden.

1.      Berätta om din musiker!

a.       Under vilka år var hon/han aktiv?

b.      Vilket sorts musik har personen gjort?

c.       Vilka historiska händelser var samtida med din artist?

2.      Beskriv din musikers musikstil (genre).

a.       Vilken funktion har den haft i samhället? (Festmusik, kyrkomusik, ungdomsmusik, osv..)

b.      Vad har genren betytt för samhället? (kamp för lika rättigheter, bryta gränser, skapa nya uttryck, osv..)

c.       Vilka saker är typiska just för genren? (tempo, rytmer, kulturella yttringar, osv..) Beskriv vilka instrument som är vanligast/viktigast i genren.

d.      Beskriv några genrer(musikstilar) som behövdes för att artistens genre skulle växa fram samt om det finns några genrer som blivit influerade av din artists genre.

 

Ta pappret ”Musikanalys” och gör den uppgiften på en av din musikers låtar.

 

 

Källtips: Musikhistoria.se, wikipedia(längst ner kan du se källor), musiksalens bibliotek.

 

 

E-nivå

C-Nivå

A-Nivå

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen. Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Gör uppgifterna på pappret. Läs frågorna noggrant!

Utveckla dina svar. Ge exempel, jämför, var precis.

Beskriv hur du kommit fram till dina svar. Fundera över om du kan se samband mellan frågorna. Fokusera på innehållet i frågorna och gå på djupet.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav musik åk 7-9
Uppgifter
Musikinlämning
Musikerporträtt inlämning