Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Yrken och samhällsfunktioner

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Vi kommer att arbeta med tema yrken och samhällsfunktioner. Vi kommer att samtala om vad ett samhälle är och vad som behövs för att ett samhälle ska fungera. Vi kommer också att bekanta oss med olika viktiga samhällsfunktioner i närområdet, t ex brandkår, polis och skola, och lära oss mer om dessa. Vi kommer också arbeta med frågorna: Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Vi kommer att fundera kring vilka yrken som finns och lär oss mer om några olika yrken.

 
Mål - Det här ska du kunna

 
 • Känna till vad ett yrke är 
 • Känna till några olika yrken och vad deras arbetsuppgifter är.
 • Känna till olika begrepp 
 • Kunna läsa enkla faktatexter
 • Kunna skriva en enkel faktatext om ett yrke
 • Känna till några viktiga samhällsfunktioner som finns i närområdet t.ex. brandkår, polis, sjukvård skola och räddningstjänst.
 • Kunna berätta varför dessa samhällsfunktioner finns och vad deras syfte är.
 
 
Undervisning – Genomförande 
 
Vi kommer:
 • ha gruppdiskussioner
 • läsa och skriva faktatexter om olika yrken
 • se på film
 • samtala och skriva om våra drömyrken
 • samtala och skriva om yrken i närområdet

 

Begrepp som vi kommer lära oss mer om: 
Yrke, samhälle, närområdet, arbetsplats, samhällsfunktioner,  lön, inkomst, skatt, brandkår, räddningstjänst, sjukvård.

 

 
Bedömning:
 
I arbetsområdet bedöms på vilket sätt eleven kan:
 
 • Ge exempel på några yrken och deras arbetsuppgifter.
 • Skriva en enkel faktatext om ett yrke.
 • Läsa enkla faktatexter om yrken och samhällsfunktioner.
 • Kunna berätta om några viktiga samhällsfunktioner och varför de finns.
 • Kunna lyssna och delta aktivt i samtal

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback