Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

La Francophonie –presentera ett fransktalande land

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

I det här området ska du få lära dig mer om ett franskspråkigt land. Du har gjort en resa till landet och återberättar resan samt presenterar lite fakta om landet. Du tränar på tempusformerna passé composé och imparfait.

Arbeta i par eller max tre personer i varje grupp. Länderna lottas ut.  

Välj ett av följande länder 

 

Le Maroc 

Le Guadeloupe 

Le Côte d'ivoire 

La Guyane 

Le Cameroun  

Le Congo 

Saint-Barthélemy (tillhör Frankrike) 

Le Togo 

Le Senegal 

Les Seychelles 

 

UPPGIFT 

Er uppgift är att berätta om en (påhittad) resa som ni har gjort i landet. Tempusformen som ni ska använda är passé composé och imparfait – preteritum (dåtid). Ni hittar själva på anledningen till att ni besökte landet: t.ex semester, arbete, besöka vänner/släktningar, arbeta med globala målen. 

 

GRAMMATIK 

Er presentation ska innehålla användningen av följande grammatiska moment: rörelseverb, reflexiva verb, genitiv, en och y, qui och que, possessiva pronomen och komparation av adjektiv. (se grammatikdelen i Chez nous 4) 

 

INNEHÅLL 

Er presentation ska innehålla info om 

  • - När ni var i landet, hur länge, med vem och varför (Preteritum) 

  • - Några fakta om landet, huvudstad, flagga, valuta – något det är känt för (presens) 

  • - Vad ni gjorde under vistelsen, vilka platser ni besökte och vad ni tyckte om dem (preteritum) 

 

REDOVISNING 

Du använder KeyNote eller Powerpoint och har bilder och källor. Redovisningen ska i första hand ske inför helklass för att alla elever ska få lära sig lite om dessa länder. 

 

Presentationen ska vara max 5 minuter lång. Redovisningar v. 13-14


Läroplanskopplingar

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser i planeringen
Kopia av Muntlig presentation av ett fransktalande land
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback