Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F

De globala målen

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Läsåret 2019/20 arbetar vi med temana de globala målen i agendan 2030 och orienterar oss även i de tyska Bundesländer, samt läser gemensamt någon av de tyska myterna. Vi läser, analyserar och diskuterar både skönlitterära och faktatexter och lär oss att känna igen och skriva olika textsorter. Eleverna i årskurs 5 och 6 läser själva ungdomsklassikern "Krabat" av Otfried Preussler och får en skriftlig uppgift i anslutning kring det. Under vårterminen läser vi gemensamt ungdomsklassikern "Vorstadtkrokodile" av Max von der Grün och undersöker vilka av de globala målen som gömmer sig i boken. Temat avslutas med en skriftlig uppgift, där eleverna sammanfattar innehållet i boken och förklarar vilka avsnitt i boken som sammanhänger med målen i agendan 2030. Terminen avslutas med att alla elever i årskurserna 4-6 tittar gemensamt på filmen "Vorstadtkrokodile".


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback